Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 成语词典 >“闷闷不悦”成语解释

"闷闷不悦"成语解释

 • 拼音:mèn mèn bù yuè
 • 简拼:mmby
 • 近义词:闷闷不乐
 • 反义词:兴高采烈
 • 感情色彩:贬义词
 • 成语结构:偏正式
 • 成语解释:闷闷:心情不舒畅,心烦;悦:愉悦。形容心情烦闷不快活
 • 出处:明·郭勋《英烈传》第24回:“‘只可惜他落在别国,倒在此处做了对头。奈何,奈何!’闷闷不悦,这也不题。”
 • 成语用法:作谓语、定语、状语;形容人不快乐
 • 例子:明·冯梦龙《警世通言》第18卷:“惟蒯公闷闷不悦。”
 • 产生年代:古代
 • 常用程度:一般
 • 相关成语:
 • 泰山不辞土壤,故能成其高不鸣则已,一鸣惊人丹青不渝不世之业和颜悦色眉飞色悦
  气宇不凡安不忘危刚正不阿不屈不挠如入芝兰之室,久而不闻其香天有不测风云,人有暂时祸福
  天有不测风云,人有旦夕祸福泰山不让土壤,故能成其高宁可信其有,不可信其无人不可貌相,海水不可斗量戏法人人会变,各有巧妙不同秀才不出门,全知天下事
  可以意会,不可言传踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫一日不见,如隔三秋泰山不让土壤,故能成其大言而无文,行之不远言之无文,行之不远
  不以规矩,不能成方圆宁可玉碎,不能瓦全千夫诺诺,不如一士谔谔若要人不知,除非己莫为桃李不言,下自成行桃李不言,下自成蹊
  学然后知不足,教然后之困学书不成,学剑不成言之不文,行之不远言之无文,行而不远百不为多,一不为少不管三七二十一
  不问三七二十一成人不自在,自在不成人多一事不如省一事积财千万,不如薄技在身闷声不响蒙混过关
  蒙袂辑屦蒙面丧心懵里懵懂懵懵懂懂梦寐不忘梦梦查查
  梦梦铳铳梦撒撩丁梦撒寮丁弥缝其阙弥患无形迷而不反
  迷而不返迷而知反迷而知返迷魂夺魄迷魂汤迷魂淫魄
  本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图