Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 成语词典 >“和氏之璧,夜光之珠”成语解释

"和氏之璧,夜光之珠"成语解释

 • 拼音:hé shì zhī bì,yè guāng zhī zhū
 • 简拼:hszbgzz
 • 近义词:和氏之璧,隋侯之珠
 • 反义词:
 • 感情色彩:褒义词
 • 成语结构:复句式
 • 成语解释:和氏:春秋时楚人卞和;璧:玉器。指世上罕有的珍宝
 • 出处:晋·刘琨《答卢谌诗一首并书》:“和氏之璧,焉得独曜于郢握;夜光之珠,何得未玩于随掌?”
 • 成语用法:
 • 例子:
 • 产生年代:古代
 • 常用程度:一般
 • 相关成语:
 • 积善之家,必有余庆如月之恒,如日之升天时地利人和和氏之璧,夜光之珠大方之家笔墨之林
  高世之智鸿鹄之志经国之才四方之志松柏之志希世之才
  有志之士璧合珠联风和日丽凌霄之志千里之志心平气和
  八斗之才顾复之恩浩然之气和气致祥赫赫之光丘山之功
  不世之业才墨之薮和颜悦色赫赫之名踔绝之能和和气气
  如入芝兰之室,久而不闻其香即以其人之道,还治其人之身冰厚三尺,非一日之寒以其人之道,还治其人之身以小人之心,度君子之腹方寸之木,高于岑楼
  司马昭之心,路人皆知文武之道,一张一弛冰冻三尺,非一日之寒天下本无事,庸人自召之不鸣则已,一鸣惊人积土为山,积水为海
  高山仰止,景行行止人心齐,泰山移邦以民为本冬寒抱冰,夏热握火岁寒知松柏敏于事,慎于言
  安邦定国安邦治国安国富民安国宁家安家乐业安家立业
  安居乐业安如太山安如泰山安生乐业安心定志安心乐业
  本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图