Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“丹”汉字解释

"丹"字解释

基础属性

 • 拼音:dān注音:ㄉㄢ
 • 异体字:繁体字:简体字:
 • 部首:丿部首笔画:1总笔画:4
 • 繁体部首:繁体部首笔画:1繁体总笔画:4
 • 康熙笔画: 丹:4;
 • 五笔86:MYD 五笔98:MYD仓颉:BY
 • 四角号码:77440UniCode:U+4E39规范汉字编号:0155
 • 笔顺编号:3541笔顺读写:撇折捺横
 • 康熙字典解释

 • 【子集上】【丶字部】 丹; 康熙笔画:4; 页码:页80第16〔古文〕 㣋 【唐韻】都寒切【集韻】【韻會】多寒切【正韻】都艱切, 音單。赤色丹砂也。【書·禹貢】礪砥砮丹。【山海經】丹以赤爲主,黑白皆丹之類。【陶弘景曰】卽朱砂也。 又道家以烹鼎金石爲外丹,吐故納新爲內丹。【黃庭經】九轉八瓊丹。【註】八者:朱砂,雄黃,空靑,硫黃,雲母,戎鹽,硝石,雌黃也。 又【博物志】和氣相感,則陵出黑丹。仁主壽昌,民延壽命,天下太平。 又以朱色塗物曰丹。【揚雄·解嘲】朱丹其轂。 又容美曰渥丹。【詩·秦風】
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 丹 dān ㄉㄢˉ 1. 红色:丹砂(朱砂)。丹桂(观赏植物,花为橘红色)。丹心碧血(赤诚的忠心,珍贵的热血)。丹青。 2. 依成方制成的颗粒状或粉末状的中药:丸散膏丹。 3. 姓。
 • 相关成语:
 • 丹心赤忱丹青不渝朝阳丹凤青竹丹枫万应灵丹丹凤朝阳
  丹书白马丹心如故飞阁流丹一寸丹心一片丹心碧血丹心
  丹心碧血浮翠流丹灵丹圣药妙手丹青白发丹心丹青妙手
  好丹非素金丹换骨

  参考来源

 • 古文字诂林:05册,第25部,丹部,1
 • 故训彙纂:31|0109.3
 • 说文解字:编号3168,第05卷下,丹部第1字
 • 康熙字典:页80第16
 • 汉语字典:卷1页0044第01
 • 辞 海:卷4页4201第
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图