Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“宇”汉字解释

"宇"字解释

基础属性

 • 拼音:注音:ㄩˇ
 • 异体字:繁体字:简体字:
 • 部首:部首笔画:3总笔画:6
 • 繁体部首:繁体部首笔画:0繁体总笔画:0
 • 康熙笔画: 宇:6;
 • 五笔86:PGFJ 五笔98:PGFJ仓颉:JMD
 • 四角号码:30401UniCode:U+5B87规范汉字编号:0545
 • 笔顺编号:445112笔顺读写:捺捺折横横竖
 • 康熙字典解释

 • 【寅集上】【宀字部】 宇; 康熙笔画:6; 页码:页282第02〔古文〕穻【唐韻】【集韻】王矩切【等韻】于矩切, 音禹。【說文】宇,屋邊也。【釋名】宇,羽也,如鳥羽翼,自覆蔽也。【易·繫辭】上棟下宇,以待風雨。【詩·豳風】八月在宇。【註】宇,簷下也。【大雅】聿來胥宇。 又【廣韻】大也。【玉篇】方也,四方上下也。尸子曰:天地四方曰宇。【史記·秦本紀】包舉宇內。 又【孔穎達·正義】于屋,則簷邊爲宇。于國,則四垂爲宇。【周語】先王規方千里,以爲甸服,其餘以均分公侯伯子男,使各有寧宇。 又隤下曰宇。【周禮·
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 宇 yǔ ㄩˇ 1. 屋檐,泛指房屋:宇下(屋檐之下,喻在他人庇护之下)。屋宇。庙宇。宇宙(a.屋檐和栋梁;b.空间与时间;c.天地)。 2. 国土,疆土:故宇。 3. 整个空间世界:宇内(指天下)。玉宇。宇航。 4. 风度,仪表:眉宇(指人的样子,仪表)。器宇轩昂。
 • 相关成语:
 • 气宇轩昂气宇不凡开疆拓宇声振寰宇器宇轩昂玉宇琼楼
  器宇不凡琼楼玉宇望衡对宇昭昭之宇紫芝眉宇轩昂气宇
  雕墙峻宇闳宇崇楼峻宇彫墙峻宇雕墙气吞宇宙气宇昂昂
  席卷宇内包举宇内

  参考来源

 • 古文字诂林:06册,第60部,宀部,12
 • 故训彙纂:557|0635.4
 • 说文解字:编号4543,第07卷下,宀部第12字
 • 康熙字典:页282第02
 • 汉语字典:卷2页0911第07
 • 辞 海:卷4页0520第1
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图