Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“强”汉字解释

"强"字解释

基础属性

 • 拼音:jiàng qiáng qiǎng注音:ㄐㄧㄤˋ ㄑㄧㄤˊ ㄑㄧㄤˇ
 • 异体字:繁体字:強彊简体字:
 • 部首:部首笔画:3总笔画:12
 • 繁体部首:繁体部首笔画:0繁体总笔画:0
 • 康熙笔画: 强:12;強:11
 • 五笔86:XKJY 五笔98:XKJY仓颉:NRLI
 • 四角号码:16236UniCode:U+5F3A规范汉字编号:2802
 • 笔顺编号:515251251214笔顺读写:折横折竖折横竖折横竖横捺
 • 康熙字典解释

 • 【寅集下】【弓字部】 强; 康熙笔画:11; 页码:页360第04【說文徐註】同强。秦刻石文从口。同強。(強)【唐韻】巨良切【集韻】【韻會】【正韻】渠良切, 音彊。【玉篇】米中蠹。【爾雅·釋蟲】蛄䗐,強䖹。【註】今米榖中小黑蟲是也。建平人呼爲䖹子。【揚子·方言】蛄䗐謂之強䖹。江東人謂之 。 又【爾雅·釋蟲】強蚚。【疏】強,蟲名也。一名蚚,好自摩捋者,蓋蠅類。【又】強醜捋。【註】以脚自摩捋。 又與彊通。【廣韻】剛強也,健也。【禮·曲禮】四十曰強而仕。【疏】強有二義,一則四十不惑,是智慮強。二則氣
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 强 qiáng ㄑㄧㄤˊ 1. 健壮,有力,与“弱”相对:强壮。强健。强人。强力。强大。强劲。刚强。富强。列强。强弩之末。年富力强。 2. 程度高:强手。强烈。强酸。能力强。 3. 胜过,优越,好:强干。争强好(hào )胜。 4. 有余,略多于某数:强半(超过一半)。 5. 使用强力,硬性地:强占。强加。强攻。强悍。强横(hèng )。强梁(强横霸道)。 6. 着重,增加分量:强化。增强。 其它字义 ● 强 qiǎng ㄑㄧㄤˇ ◎ 硬要,迫使,尽力:强使。强迫。强逼。强
 • 相关成语:
 • 兵强将勇繁荣富强富国强兵富国强民国富兵强国富民强
  精明强干强兵富国博闻强志发奋图强奋发图强博闻强识
  多文强记民富国强南方之强精兵强将年富力强人强胜天
  身强力壮争强好胜

  参考来源

 • 古文字诂林:
 • 故训彙纂:730|0808.2
 • 说文解字:
 • 康熙字典:页360第04
 • 汉语字典:卷2页0999第15
 • 辞 海:卷5页0530第2
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图