Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“敏”汉字解释

"敏"字解释

基础属性

 • 拼音:mǐn注音:ㄇㄧㄣˇ
 • 异体字:繁体字:简体字:
 • 部首:部首笔画:4总笔画:11
 • 繁体部首:繁体部首笔画:4繁体总笔画:11
 • 康熙笔画: 敏:11;
 • 五笔86:TXGT 五笔98:TXTY仓颉:OYOK
 • 四角号码:88740UniCode:U+654F规范汉字编号:2323
 • 笔顺编号:31554143134笔顺读写:撇横折折捺横捺撇横撇捺
 • 康熙字典解释

 • 【卯集下】【攴字部】 敏; 康熙笔画:11; 页码:页471第04〔古文〕勄【唐韻】眉殞切【集韻】美殞切, 音愍。【說文】疾也。【釋名】敏,閔也。進敘無否滯之言也,故汝潁言敏曰閔。【書·大禹謨】黎民敏德。又【說命】惟學遜志務時敏。【詩·大雅】殷士膚敏。 又【類篇】足大指名。【詩·大雅】履帝武敏歆。【箋】敏,拇也。 又【爾雅·釋樂】商謂之敏。【註】五音之別名。 又【博雅】捷敏,亟也。【諡法解】速也。【廣韻】聰也,達也。【玉篇】敬也,莊也。 又【韻補】叶母鄙切。【詩·小雅】農夫克敏。與止喜叶。【前漢·敘
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 敏 mǐn ㄇㄧㄣˇ 1. 迅速,灵活:敏捷。敏感。敏锐。敏达(敏捷而通达事理)。灵敏。聪敏。神经过敏。 2. 奋勉:敏求(勉力以求)。
 • 相关成语:
 • 敏而好学讷言敏行好古敏求逊志时敏谨谢不敏敬谢不敏
  神经过敏心闲手敏燃萁之敏

  参考来源

 • 古文字诂林:03册,第36部,攴部,5
 • 故训彙纂:963|1041.4
 • 说文解字:编号1989,第03卷下,攴部第5字
 • 康熙字典:页471第04
 • 汉语字典:卷2页1463第01
 • 辞 海:卷6页0420第1
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图