Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“梅”汉字解释

"梅"字解释

基础属性

 • 拼音:méi注音:ㄇㄟˊ
 • 异体字:栂楳槑繁体字:简体字:
 • 部首:部首笔画:4总笔画:11
 • 繁体部首:繁体部首笔画:0繁体总笔画:0
 • 康熙笔画: 梅:11;
 • 五笔86:STXU 五笔98:STXY仓颉:DOWY
 • 四角号码:48957UniCode:U+6885规范汉字编号:2226
 • 笔顺编号:12343155414笔顺读写:横竖撇捺撇横折折捺横捺
 • 康熙字典解释

 • 【辰集中】【木字部】 梅; 康熙笔画:11; 页码:页528第08〔古文〕 槑【唐韻】莫杯切【集韻】【正韻】模杯切【韻會】謀杯切, 音枚。或作槑、楳,亦作 。【說文】枏也。【爾雅·釋木】梅,枏。【陸璣·條梅疏】似豫章大木也。又【書·說命】若作和羹,爾惟鹽梅。【禮·內則】梅諸。【名物疏】陸璣所釋有條有梅,自是枏木似豫章者。豫章,大樹可以爲棺舟者也。和羹之梅,籩實之乾䕩,似杏實酢者也。 又【爾雅·釋木】時,英梅。【註】雀梅。 又【爾雅·釋木】朹檕梅。【註】狀如梅,子赤色似小柰,可食。 又【埤
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 梅 méi ㄇㄟˊ 1. 落叶乔木,品种很多,性耐寒,初春开花,有白、红等颜色,分五瓣,香味很浓,果实球形,味酸:梅花。梅子。 2. 姓。
 • 相关成语:
 • 水火相济,盐梅相成青梅竹马驿寄梅花驿路梅花鹤子梅妻梅妻鹤子
  妻梅子鹤望梅阁老盐梅相成摽梅之年驿使梅花止渴思梅
  止渴望梅调剂盐梅望梅消渴望梅止渴香药脆梅雪胎梅骨
  盐梅舟楫说梅止渴

  参考来源

 • 古文字诂林:05册,第56部,木部,10
 • 故训彙纂:1109|1187.7
 • 说文解字:编号3403,第06卷上,木部第10字
 • 康熙字典:页528第08
 • 汉语字典:卷2页1215第13
 • 辞 海:卷6页9860第1
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图