Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“波”汉字解释

"波"字解释

基础属性

 • 拼音:注音:ㄅㄛ
 • 异体字:繁体字:简体字:
 • 部首:部首笔画:3总笔画:8
 • 繁体部首:繁体部首笔画:4繁体总笔画:9
 • 康熙笔画: 波:9;
 • 五笔86:IHCY 五笔98:IBY仓颉:EDHE
 • 四角号码:34147UniCode:U+6CE2规范汉字编号:1261
 • 笔顺编号:44153254笔顺读写:捺捺横折撇竖折捺
 • 康熙字典解释

 • 【巳集上】【水字部】 波; 康熙笔画:9; 页码:页617第08【唐韻】博禾切【集韻】【韻會】【正韻】逋禾切, 音皤。【說文】水涌流也。【爾雅·釋水】大波爲瀾,小波爲淪,直波爲徑。 又水名。【水經注】波水,出霍陽西川大嶺東谷。 又澤名。【書·禹貢】滎波旣豬。【周禮·夏官·職方氏】豫州,其川滎雒,其浸波溠。【註】波讀爲播。 又洛之別名。【爾雅·釋水】水自洛出爲波。 又潤也。【左傳·僖二十三年】晉公子曰:其波及晉國者,君之餘也。 又搖動也。【莊子·外物篇】且以狶韋氏之流,觀今之世,其孰能不波。 又目光曰
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 波 bō ㄅㄛˉ 1. 水面振荡起伏的运动:波浪。波涛。波澜。波光。波纹。波荡。推波助澜。波及(影响到,牵涉到)。 2. 物理学上指振动在物质中的传播能量递进的一种形式:电波。光波。超声波。波长。波段。波速。波谱。
 • 相关成语:
 • 波澜壮阔平地生波四海波静东海鲸波海不扬波浪恬波静
  平地波澜平地风波无风扬波波澜老成波涛汹涌轩然大波
  一波万波余波未平玉液金波东海逝波风平波息古井不波
  古井无波海不波溢

  参考来源

 • 古文字诂林:09册,第1部,水部,191
 • 故训彙纂:1248|1326.2
 • 说文解字:编号7136,第11卷上,水部第191字
 • 康熙字典:页617第08
 • 汉语字典:卷3页1597第07
 • 辞 海:卷7页8210第1
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图