Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“浩”汉字解释

"浩"字解释

基础属性

 • 拼音:hào注音:ㄏㄠˋ
 • 异体字:繁体字:简体字:
 • 部首:部首笔画:3总笔画:10
 • 繁体部首:繁体部首笔画:4繁体总笔画:11
 • 康熙笔画: 浩:11;
 • 五笔86:ITFK 五笔98:ITFK仓颉:EHGR
 • 四角号码:34161UniCode:U+6D69规范汉字编号:2073
 • 笔顺编号:4413121251笔顺读写:捺捺横撇横竖横竖折横
 • 康熙字典解释

 • 【巳集上】【水字部】 浩; 康熙笔画:11; 页码:页624第15【唐韻】【正韻】胡老切【集韻】戸老切【韻會】合老切, 音晧。大水貌。【書·堯典】浩浩滔天。 又饒也。【禮·王制】用有餘曰浩。 又【集韻】古老切,音杲。以水泲酒曰浩。 又姓。漢靑州刺史浩賞。 又居號切,音誥。水名。 又【廣韻】古沓切【集韻】葛合切, 音閤。浩亹,漢縣名,屬金城郡。【前漢·地理志】浩亹水,在西塞外,東至允吾,入湟水。【註】浩亹,音合門。考證:〔【書·舜典】浩浩滔天。〕 謹照原書舜典改堯典。
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 浩 hào ㄏㄠˋ ◎ 水大,引申为大和多:浩大。浩繁。浩荡。浩瀚。浩劫。浩淼(亦作“浩渺”)。浩气(盛大刚直之气)。浩如烟海。
 • 相关成语:
 • 浩如烟海汪洋浩博浩然正气浩然之气东风浩荡浩若烟海
  烟波浩渺浩气凛然浩气长存殷浩书空浩浩荡荡浩浩漫漫
  浩乎无际卷帙浩繁人烟浩穰声势浩大泛浩摩苍浩浩汤汤
  浩气四塞昏昏浩浩

  参考来源

 • 古文字诂林:09册,第1部,水部,182
 • 故训彙纂:1260|1338.7
 • 说文解字:编号7127,第11卷上,水部第182字
 • 康熙字典:页624第15
 • 汉语字典:卷3页1626第01
 • 辞 海:卷7页9350第2
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图