Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“涛”汉字解释

"涛"字解释

基础属性

 • 拼音:tāo注音:ㄊㄠ
 • 异体字:繁体字:简体字:
 • 部首:部首笔画:3总笔画:10
 • 繁体部首:繁体部首笔画:4繁体总笔画:11
 • 康熙笔画: 濤:18;
 • 五笔86:IDTF 五笔98:IDTF仓颉:EQKI
 • 四角号码:35140UniCode:U+6D9B规范汉字编号:2065
 • 笔顺编号:4411113124笔顺读写:捺捺横横横横撇横竖捺
 • 康熙字典解释

 • 【巳集上】【水字部】 濤; 康熙笔画:18; 页码:页627第31【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】 徒刀切,音陶。【說文】大波也。【郭璞·江賦】激逸勢以前驅,乃鼓怒而作濤。 又【集韻】陳留切,音儔。義同。 又是酉切,音受。與 同。水名,在蜀。或作濤。 又大到切,音導。與燾同。【說文】溥覆照也。 又【韻補】叶陳如切,音除。【柳宗元詩】蒸蒸在家,其父世漁。飮酒不節,死於風濤。
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 涛 (濤) tāo ㄊㄠˉ 1. 大波浪:波涛。浪涛。惊涛骇浪。 2. 像波涛的声音:松涛阵阵。
 • 相关成语:
 • 波涛汹涌惊风怒涛骇浪惊涛惊涛骇浪惊涛巨浪惊涛怒浪
  鲸涛鼍浪狂涛骇浪狂涛巨浪波涛滚滚推涛作浪

  参考来源

 • 古文字诂林:
 • 故训彙纂:1331|1409.5
 • 说文解字:
 • 康熙字典:页627第31
 • 汉语字典:
 • 辞 海:
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图