Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“燕”汉字解释

"燕"字解释

基础属性

 • 拼音:yàn yān注音:ㄧㄢˋ ㄧㄢ
 • 异体字:繁体字:讌醼鷰简体字:
 • 部首:部首笔画:4总笔画:16
 • 繁体部首:繁体部首笔画:4繁体总笔画:16
 • 康熙笔画: 燕:16;讌:23
 • 五笔86:AUKO 五笔98:AKUO仓颉:TLPF
 • 四角号码:44331UniCode:U+71D5规范汉字编号:3319
 • 笔顺编号:1221251211354444笔顺读写:横竖竖横竖折横竖横横撇折捺捺捺捺
 • 康熙字典解释

 • 【巳集中】【火字部】 燕; 康熙笔画:16; 页码:页683第16【唐韻】於甸切【集韻】【韻會】【正韻】伊甸切, 音宴。【說文】 鳥也。籋口布翄枝尾,象形。【爾雅·釋鳥】燕燕, 。【疏】燕燕,又名 。古人重言之。【詩·邶風】燕燕于飛。【玉篇】俗作鷰。【集韻】亦作䴏。 又【禮·學記】燕朋逆其師,燕辟廢其學。【註】燕,猶褻也。 又與醼通。【廣韻】醼飮,古無酉,今通用。【詩·小雅】我有旨酒,嘉賔式燕以敖。【儀禮】燕禮第六。 又【集韻】與宴通。安也,息也。【易·中孚】初九虞吉,有他不燕。【
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 燕 yàn ㄧㄢˋ 1. 鸟类的一科,候鸟,常在人家屋内或屋檐下用泥做巢居住,捕食昆虫,对农作物有益:燕尔(形容新婚夫妇亲睦和美的样子)。燕好(常用以指男女相爱)。燕侣。燕雀处(chǔ)堂(喻居安而不知远虑,临祸却不能自知)。 2. 轻慢:“燕朋逆其师”。 3. 古同“宴”,安闲,安乐。 4. 古同“宴”,宴饮。 其它字义 ● 燕 yān ㄧㄢˉ 1. 中国周代诸侯国名,在今河北省北部和辽宁省南部:燕赵。燕山。燕京。 2. 姓。
 • 相关成语:
 • 飞燕游龙雁南燕北伯劳飞燕来鸿去燕柳莺花燕谢兰燕桂
  燕翼贻谋莺飞燕舞东劳西燕歌莺舞燕社燕秋鸿燕尔新婚
  燕骏千金燕婉之欢燕舞莺歌燕雁代飞燕翼子孙燕语莺声
  莺歌燕舞莺歌燕语

  参考来源

 • 古文字诂林:09册,第18部,燕部,1
 • 故训彙纂:1377|1455.5
 • 说文解字:编号7646,第11卷下,燕部第1字
 • 康熙字典:
 • 汉语字典:
 • 辞 海:
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图