Mzi8在线起名网为您提供最专业的起名服务!收藏【CTRL+D】 | 手机版
当前位置:名字吧 > 康熙字典 >“霞”汉字解释

"霞"字解释

基础属性

 • 拼音:xiá注音:ㄒㄧㄚˊ
 • 异体字:繁体字:简体字:
 • 部首:部首笔画:8总笔画:17
 • 繁体部首:繁体部首笔画:0繁体总笔画:0
 • 康熙笔画: 霞:17;
 • 五笔86:FNHC 五笔98:FNHC仓颉:MBRYE
 • 四角号码:10247UniCode:U+971E规范汉字编号:3400
 • 笔顺编号:14524444512115154笔顺读写:横捺折竖捺捺捺捺折横竖横横折横折捺
 • 康熙字典解释

 • 【戌集中】【雨字部】 霞; 康熙笔画:17; 页码:页1376第31【唐韻】胡加切【集韻】【韻會】【正韻】何加切, 音霞。【說文】赤雲氣也。从雨叚聲。【玉篇】東方赤。【廣韻】赤氣騰爲雲。【集韻】雲日氣相薄。【增韻】日旁彤雲。通作赮。 又【字彙補】漢複姓有霞露氏。 又與遐通。【楚辭·遠遊】載營魄而登霞。【朱註】古與遐借用。 又【增韻】通作蝦。【吳越春秋·烏鳶歌】啄霞矯翮兮雲閒。【字彙補】霞卽蝦也。 又叶音胡。【楚辭·遠遊】餐六氣而飮沆瀣兮,漱正陽而含朝霞。保神明之淸澄兮,精氣入而麤穢除。 又叶音何。【
 • 现代汉语字典解释

 • 基本字义 ● 霞 xiá ㄒㄧㄚˊ ◎ 日出或日落时天空云层因受日光斜射而呈现的光彩:朝(zhāo )霞。晚霞。彩霞。云霞。霞帔。霞光。
 • 相关成语:
 • 霞明玉映云兴霞蔚云蒸霞蔚霞光万道霞举飞升霞思天想
  霞思云想霞蔚云蒸霞友云朋余霞成绮凤冠霞帔海怀霞想
  云舒霞卷坚卧烟霞轩然霞举烟霞成癖骖风驷霞餐霞吸露
  霞裙月帔霞姿月韵

  参考来源

 • 古文字诂林:09册,第14部,雨部,47
 • 故训彙纂:2461|2539.4
 • 说文解字:编号7531,第11卷下,雨部第47字
 • 康熙字典:
 • 汉语字典:
 • 辞 海:
 • 本站免费起名服务,如果您有好的建议或意见,请发邮件告知我们。Email:68758848@qq.com
  名字吧-免费起名网 www.mzi8.com 版权所有 Copyright © 2015-2018 All rights reserved. 湘ICP备16006088号 网站地图